เกมปฏิทินหรรษา

เกมปฏิทินแสนกล

รายละเอียดและวิธีเล่นเกม

1. ให้นักเรียนเลือกตัวเลขที่ชอบภายในปฏิทิน มา 1 ตัว

2. หาผลบวกของเลข  4  ตัวที่อยู่ทางด้านซ้าย  ขวา  บน  ล่าง

ของตัวเลขที่เราเลือกไว้  โดยไม่ต้องบอกครูว่าเลือกเลขใดไว้

่3. บอกผลบวกของเลขทั้ง 4 ตัว ให้ครูทราบ

4. ครูทายว่าเลขที่นักเรียนเลือกไว้เป็นเลขอะไร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: